Hlukové studie, technické měření hluku

Nabízíme Vám zpracování akustického vyhodnocení prostředí - hlukové studie pro umístění rodinného domu, které je nutno doložit orgánu ochrany veřejného zdraví (KHS) v rámci územního souhlasu stavby. Naší předností je rychlé zpracování a v případě nutnosti i řešení protihlukové ochrany tak aby celý proces schváleni proběhl rychle. Cena hlukové studie je stanovena individuálně na základě zaslaných podkladů. Provádíme také technické měření hluku, a to jak dopravních (liniových) zdrojů tak i stacionárních (průmysl, tepelná čerpadla, klimatizace). Pro zpracování používáme nejnovější verze programu Hluk + profi, ve které jsou implementovány nejnovější poznatky a metodika, měřící techniku Brüel & Kjar. Můžeme pro Vás zpracovat hlukovou studii jakéhokoliv záměru, ať už jako součást projektové dokumentace ve stupni DÚR nebo DSP tak i pro záměry v EIA. Mezi naše klienty patří jak velké projekční firmy tak i individuální stavebníci rodinných domů a jejich projektanti. Hlukovou studii pro objekty rodinných domů pro Vás zpracujeme dle nejnovější metodiky hlavního hygienika, tak aby nebylo nutné provádět měření hluku, které je podstatně dražší. Součástí hlukové studie je i návrh protihlukových opatření v případě, že by hrozilo překročení některého z limitů. Návrh protihlukových opatření je prováděn vždy takovým způsobem, aby bylo vyhovněno legislativním požadvakům a příslušná KHS neměla problém s vydáním souhlasného stanoviska. Zároveň je kladen důraz v první řadě na co nejjednodušší a finančně nejvýhodnější řešení protihlukových opatření. Ve své praxi jsme již mnohokrát řešili překročení hladin hygienických limitů a navržené řešení bylo vždy klientem akceptováno a ze strany KHS vydáno souhlasné stanovisko. V souvislosti s novelou zákona 258/2000 Sb. kdy v § 77 je nově stavebníkům RD stanovena povinnost vyhodnocení akustiky území máme již poměrně bohatou praxi a naše hlukové studie pomohly stavebníkům napříč celou republikou.


EXPRESNÍ SLUŽBA

Naše služby jsou rychlé. Zbytečně neprotahujeme zpracování výsledků měření zvuku.


PO CELÉ ČR

Působíme nejen ve Frýdku-Místku a na Ostravsku. Přijedeme změřit hluk kamkoliv po České republice.


PŘÍZNIVÁ CENA

Cenu za měření zvuku se dozvíte, jakmile nás kontaktujete.

Ukázky z prací na realizovaných zakázkách